Staal maken met waterstof is haalbaar

REGIO - Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger in opdracht van Tata Steel en FNV blijkt, dat de ambitie van Tata Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd om te toetsen of het plan Groen Staal van de FNV en de werknemers realistisch is.

Na de eerste stap, waarin wordt overgeschakeld naar gas, kan de stap naar waterstof worden gezet. Belangrijke voorwaarde is wel dat alle lokale en nationale overheidspartijen meewerken.

De studie van Roland Berger laat zien dat het mogelijk is om al voor 2030 over te stappen op de Direct Reduced Iron technologie (DRI). Met deze technologie wordt ijzer geproduceerd op basis van aardgas of waterstof in combinatie met elektrische ovens.

Het neerzetten van een DRI installatie betekent dat het huidige proces van ijzer smelten met hoogovens, in combinatie met kooks- en gasfabrieken, ophoudt.

Vanaf het moment dat de nieuwe installaties in werking zijn, kunnen verschillende fabrieken op het terrein sluiten, waardoor overige emissies verder zullen afnemen.

Het vergroeningsplan van Tata Nederland heeft kans van slagen, als de overheid veel geld wil investeren in Tata Steel en de infrastructuur voor groene energie.  Zo moet groene elektriciteit van windmolenparken snel beschikbaar komen én moet groene energie snel goedkoper worden.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan Tata volgens het rapport voor 2030 een nieuwe, schonere fabriek neerzetten. Daardoor zou dan ook onder andere de kooksfabriek 2 kunnen sluiten.

foto: Omroep Castricum