Provincie wil miljoenen voor natuur Zanderij

CASTRICUM - De provincie wil 3,6 miljoen euro van de Rijksoverheid krijgen voor extra kwelnatuur op de Zanderij. Ook moet er zes ton komen voor het aanleggen van kerven. In totaal wil de provincie Noord-Holland 44 miljoen euro om de natuur in de hele provincie te herstellen, die beschadigd is geraakt door een teveel aan stikstof. 

“In al onze natuurgebieden zijn de gevolgen van het teveel aan stikstof goed te zien”, legt gedeputeerde Esther Rommel uit. “Bramenstruiken woekeren en verdringen daardoor beschermde en kwetsbare soorten planten. Ook de duinen krijgen teveel voeding waardoor het open duin verdwijnt. Met deze miljoenen kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen.”

Rijk en provincies hebben in december afgesproken extra investeringen te doen in natuur. Dit gebeurt via het Uitvoeringsprogramma Natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna 3 miljard euro extra. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Het terugbrengen van de stikstofuitstoot en de negatieve gevolgen van stikstof zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen bouwen.

De duinen van Texel tot Kennemerland trekken specifieke dieren en grassen, mossen en kruiden van schrale bodems. De duingebieden zijn erg stikstofgevoelig. De provincie trekt extra geld uit om zo’n 100 hectare extra grond aan te kopen in de strook er vlak naast, de binnenduinrand. Andere acties zijn er in het veengebied tussen Alkmaar en Marken en in de Gooi- en Vechtstreek.

De natuurherstelmaatregelen neemt Noord-Holland aanvullend op de provinciale stikstofstrategie. In deze strategie staan de doelen die Noord-Holland zich stelt om het teveel aan stikstof terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar alle betrokken sectoren zoals industrie, landbouw en verkeer.