Provincie en Omgevingsdienst scherpen vergunning Tata Steel aan

REGIO - De Provincie en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) scherpen de vergunning van Tata Steel aan op een aantal zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Dat is het resultaat van een inventarisatie van deze stoffen door de OD NZKG bij Tata Steel. Doel van deze inventarisatie is een volledig en actueel inzicht te krijgen van het gebruik en de emissies van (potentiële) ZZS.

Uit het onderzoek blijkt dat de werkelijke uitstoot van ZZS door Tata Steel het maximaal toelaatbaar risiconiveau niet overschrijdt. Bij indirecte lozingen is wel een overschrijding van kwik aangetroffen.

Tata Steel leverde aanvankelijk (2019) incomplete gegevens aan. Provincie en OD NZKG hebben Tata Steel verzocht de volledige gegevens aan te leveren en deze zijn nu door de OD NZKG en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld.

De provincie en de OD NZKG kijken bij de ZZS inventarisatie naar de werkelijke uitstoot en de vergunde uitstoot aan Tata Steel, de situatie op papier.
Bij de vergunning op papier is bij een achttal stoffen nog ruimte voor aanscherping. De OD NZKG scherpt de vergunning hierop aan.

Doel van de inventarisatie is de hoeveelheid ZZS die in de leefomgeving terechtkomen zoveel mogelijk te verminderen. Dit proces neemt ongeveer een half jaar in beslag, in verband met wettelijke termijnen.

De inventarisatie levert belangrijke extra inzichten op, die de provincie en de OD NZKG gebruiken om de vergunning van Tata Steel aan te scherpen.  

foto: Omroep Castricum