Provincie betaalt mee aan verkeerslessen pubers

Provincie betaalt mee aan verkeerslessen pubers

HAARLEM - De provincie betaalt mee aan verkeerslessen op scholen in Noord-Holland. Het gaat om een bedrag van 1,3 miljoen euro. Het gaat met name om bewustwording van het gevaar van afleiding in het verkeer. Kijken op je mobieltje terwijl je op de fiets zit, kan pubers zelf of andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen. 

Jongeren hebben een grotere kans op ongelukken in het verkeer dan de gemiddelde Nederlander. Afleiding, zoals appen en muziek luisteren op de fiets, is een probleem. Nu de scholen weer opengaan en we langzaam teruggaan naar de situatie voor corona, zullen er meer scholieren op de weg zijn. Hoe zorg je er nu voor dat jongeren bewust zijn van hun gedrag in het verkeer? Gemeenten, stichtingen en verenigingen hebben daarom subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. Dit budget kunnen zij gebruiken om lessen voor veilig verkeersgedrag aan te bieden op het basis- en voortgezet onderwijs.


Voorbeelden van projecten zijn:

  • Go Safe zonder afleiding VR: In dit project worden scholieren meegenomen in de wereld van afleiding in het verkeer. Het doel is om de scholieren te motiveren om de juiste keuze te maken voor het meest veilig gedrag in het verkeer.
  • Split the Risk!: Dit is een lespakket dat scholieren bewustmaakt van risicogedrag en de gevolgen hiervan in het verkeer. Dit gebeurt aan de hand van experimenten en filmpjes van relevante situaties.
De provincie Noord-Holland heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting aan jongeren over verkeersregels en gevaarlijke verkeerssituaties effect heeft. De provincie Noord-Holland stelt daarom ieder najaar de subsidieregeling voor verkeerseducatie open voor projecten die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van jongeren.