Overweg Kramersweg/Mient gevaarlijk

CASTRICUM - De overweg Kramersweg/Mient vormt een belangrijke verbinding voor het Castricumse fietsverkeer. Ook als perronopgang is het niet weg te denken. Daarom is een veilig ingerichte infrastructuur daar van groot belang.

Onlangs werden er veranderingen aangebracht. De Fietsersbond Castricum evalueerde de ontstane situatie en zag teveel onwenselijke en onveilige situaties die duidelijk beter kunnen.

De Fietsersbond concludeert o.a. dat ProRail de spoorbomen op de overgang levensgevaarlijk heeft afgesteld. Een of twee tellen nadat de bel rinkelt en het licht knippert gaan de bomen omlaag en na acht seconden is het al bijna onmogelijk om er onderdoor te fietsen of te lopen. Mede door het uitklaphek dat onderaan de spoorbomen bevestigd zit.

Normaal wandelend van de ene naar de andere kant kost tussen de 11 en 15 seconden. Iemand met een rollator, doet er bijna 20 seconden over.
Kortom, er is te weinig tijd om over te steken voor voetgangers. Ook voor fietsers is het krap. Het is bijzonder dat het nog steeds niet echt fout is gegaan.

Lees alle bezwaren van de Fietsersbond over de verkeerssituatie op deze overgang op: https://castricum.fietsersbond.nl

foto: Alex van der Leest