Omgevingsdienst roept Tata Steel op het matje

REGIO - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel ter verantwoording geroepen voor het lozen van giftige stoffen in het riool.  Uit controle blijkt dat via de fabrieken onder meer hoge concentraties kwik, lood en nikkel indirect illegaal in het gemeentelijk riool zijn geloosd.

Eind maart was al bekend dat Tata Steel kwik in het riool loost. De fabriek heeft toen een waarschuwing gekregen, nadat de Omgevingsdienst een overzicht van zware stoffen opvroeg.

Tata Steel verklaarde voor het lozen van kwik een vergunning te hebben. Maar de Omgevingsdienst zegt daar niet in mee te gaan, na de uitkomsten van onderzoek. Tata Steel zou resultaten van een analyse van de gedumpte stoffen naar de Omgevingsdienst sturen, maar heeft dit niet gedaan.

Experts hebben de lozing vastgesteld en ook geconstateerd dat de lozing illegaal is. Volgens de Omgevingsdienst gaat het om zogenoemde hoogovengascondensaat. Via het bedrijfsriool zijn zo zware stoffen als lood en nikkel in het gemeentelijke riool beland.

De lozingen vormen geen gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de omgeving, verklaart de Omgevingsdienst. De giftige stoffen zijn geloosd in ongezuiverd rioolwater dat nog niet is gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstallaties. Pas na die zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater.

foto: Omroep Castricum