Noordzeekanaalgebied draagt bij aan economische groei

REGIO - Jaarlijks brengen de samenwerkende partners in het NZKG (de gemeenten langs het kanaal, provincie Noord-Holland, het Rijk, havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur) de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld.

De uitkomsten zijn samengevat in de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG. Intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare, schaarse ruimte. Uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied 2021 blijkt dat de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied is toegenomen.

In 2020 waren in de NZKG-gemeenten langs het kanaal meer dan 830.000 banen, een stijging van ruim 17.000 banen ten opzichte van de meting in 2019. Ruim 86.000 van deze banen zijn op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal gesitueerd.

Het Noordzeekanaalgebied draagt ondanks moeilijke omstandigheden in 2020 bij aan economische groei. Ook is te zien dat de economische waarde van de bedrijventerreinen in het coronajaar is gegroeid. De totale economische waarde in 2020 in het NZKG, inclusief Tata Steel, is € 9.628 miljoen, een stijging van € 210 miljoen ten opzichte van 2019.

De coronacrisis had in 2020 een grote impact op de havens in het NZKG. Dit zorgde er enerzijds voor dat de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen, maar anderzijds ook voor een afname van de (kolen)overslag. Ook het aantal bezoeken van zeeschepen is in 2020 gedaald.

foto: Omroep Castricum