Hoogheemraadschap kijkt trots terug op 2020

Hoogheemraadschap kijkt trots terug op 2020

REGIO - Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding moesten voorkomen, hebben veel impact gehad op de manier waarop Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar werk kon doen.

Ondanks aanpassingen in dit crisisjaar ging het werk toch 'gewoon' door. Gezamenlijk werd zorg gedragen voor droge voeten, schoon, gezond en voldoende water in het beheergebied.

En dat niet alleen. Vrijwel al het werk dat in de planning stond, is uitgevoerd. Daarbij komt dat het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 4,6 miljoen.

Naast het reguliere werk, leverde HHNK een bijdrage aan de monitoring van het coronavirus door bemonstering van de rioolwaterzuiveringen.
Het coronavirus is meetbaar in het rioolwater. En al eerder dan dat mensen ziek worden, scheiden ze het virus uit.

Daarom kan uit analyse van het rioolwater de mate van aanwezigheid van het virus, en dus ook de afname of toename, gemeten worden. Inmiddels doen alle zuiveringen in heel Nederland daar aan mee.

foto: Omroep Castricum