Heel Noord-Holland moet profiteren van recreatie en toerisme

Heel Noord-Holland moet profiteren van recreatie en toerisme

REGIO - De provincie Noord-Holland wil dat heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme. Zij wil dit realiseren met de nieuwe visie Recreatie & Toerisme Noord-Holland 2030.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “De aantrekkelijkheid van Noord-Holland wordt in grote mate bepaald door een goed en divers aanbod voor recreanten en toeristen. Daarnaast is de sector een belangrijke werkgever."

"De vraag is hoe zorgen we dat er in de toekomst voldoende ruimte is om in de behoefte van die recreanten en toeristen te voorzien? De druk op de ruimte wordt steeds groter door bijvoorbeeld verstedelijking, infrastructuur en energietransitie."

"Wij gaan daarom samen met onze partners werken aan de juiste balans tussen toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van de omgeving. Ook willen we samen de kwaliteit van het aanbod versterken vergroten.”

Noord-Holland zet zich al lang in voor een goed aanbod van recreatie-voorzieningen. De provincie is bijvoorbeeld mede-opdrachtgever en financier van 5 recreatieschappen en financiert wandel -en fietsroutes.

De nieuwe visie Recreatie & Toerisme Noord-Holland 2030 is de basis om de komende jaren te werken aan de juiste balans tussen de toeristisch-recreatieve druk en de draagkracht van een gebied.

foto: Omroep Castricum