Geef uw mening over de Begroting 2022

CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de Begroting 2022. Dit kan op donderdagavond 14 oktober om 21.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Voor de raad is de behandeling van de begroting één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad besluit in deze vergadering hoe gemeenschapsgeld in 2022 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 14 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting.

Wilt u inspreken? Meld u dan 14 oktober voor 17.00 uur aan bij de griffie. U bereikt de griffie per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Via de link https://castricum.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/816568/Raadsinformatieavond%2014-10-2021, kunt u bij het betreffende agendapunt via de bijlagen de begroting bekijken.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 4 november 2021. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 11 november 2021.

foto: Omroep Castricum