Advies tijdelijke woningen in Akersloot aangeboden aan College en gemeenteraad

AKERSLOOT - Sinds september 2020 werken vijf vertegenwoordigers van de Belangengroep Flexwoningen Akersloot (BFA) en twee vertegenwoordigers van de gemeente samen in een werkgroep.

Deze werkgroep ‘tijdelijke wooneenheden Akersloot’ heeft onderzoek uit laten voeren. Het onderzoek was gericht op het in beeld brengen van de behoefte aan en het draagvlak voor tijdelijke woonruimte bij inwoners van Akersloot.

Deze week is het resultaat van het onderzoek, onder 390 huishoudens in Akersloot en het advies van de werkgroep aangeboden aan het College van B&W en de gemeenteraad.

Conclusie van het onderzoek is dat gezien de actuele behoefte aan (huur)woningen, voor met name jongeren in Akersloot, tijdelijke woningen een deel van de oplossing kunnen bieden.

Voor de geïnteresseerden en het draagvlak onder de bevolking, is het van belang dat er reëel uitzicht is op een permanente woning.

foto: Omroep Castricum