Uitkomsten peiling voor bestemming Maranathakerk

Uitkomsten peiling voor bestemming Maranathakerk

CASTRICUM - Vorige maand is een peiling uitgezet via de gemeentelijke website www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Bij elkaar namen 590 inwoners de moeite om de vragen in te vullen.

 

Als het aan de deelnemers van de peiling ligt, komt er een bioscoop, of een combinatie van een bioscoop met woningbouw op de plek van de Maranathakerk.

Over de vraag of het kerkgebouw daarbij behouden moet blijven of plaats moet maken voor nieuwbouw, wordt verschillend gedacht.

Deelnemers konden ook aangeven wat voor zaken ze belangrijk vinden bij nieuwbouw. Uit de reacties komen zaken naar voren als bouwhoogte en bouwvolume, betaalbaarheid, parkeren, passend in de omgeving, groen en duurzaam.

Ook is gevraagd om nog ándere bestemmingen aan te geven, naast de eerder genoemde. Dat leverde 200 suggesties op.

Bij 60 mensen ging het om de vorm van woningbouw, variërend van sociale huurwoningen, sociale woningbouw, starterswoningen tot seniorenwoningen.

Bij de overige reacties ging het doorgaans om een maatschappelijke invulling zoals ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of hospice.

Ook gingen stemmen op voor een commerciële invulling als een supermarkt, galerie, zalencentrum of flexplekkenverhuur.

Het gebouw is tot 2024 in gebruik door het Supreme College.

foto: Omroep Castricum