Leesoffensief voor leesachterstand

Leesoffensief voor leesachterstand

CASTRICUM - Door corona zijn de leesachterstanden bij kinderen nog verder vergroot. De Noord-Hollandse bibliotheken vinden het tijd om in actie te komen en starten een provinciaal Leesoffensief.

Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot.

Al voor de coronacrisis bleek uit onderzoek dat een kwart van de 15-jarigen risico loopt op laaggeletterdheid. Uit het op 14 april verschenen rapport 'de Staat van het Onderwijs' blijkt dat tijdens de lockdown de leesprestaties verder achterblijven, vooral bij minder kansrijke kinderen.

Bibliotheken roepen schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te werken aan betere leesvaardigheid.

Het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) heeft recent € 8,5 miljard extra budget beschikbaar gesteld om door corona veroorzaakte achterstanden weg te werken.

De bibliotheek heeft programma's op de plank liggen en heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij de leesbevordering op school. Scholen hebben tot de zomervakantie om een plan in te dienen bij hun gemeente.

Lees meer over het Noord-Hollandse Leesoffensief op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl of www.probiblio.nl

foto: aangleverd