Besluitvorming Cuneraschool

Besluitvorming Cuneraschool

CASTRICUM - de nieuwe locatie voor de Cuneraschool heeft heel veel stof doen opwaaien.

De gemeente heeft een onderzoeksbureau een verkennend onderzoek laten doen naar mogelijke locaties. 

De hoek Bakkummerstraat/Sifridstraat is door dat bureau als beste van 5 mogelijke locaties aangewezen. Hier zijn veel inwoners niet blij mee.

Op 8 april zal het college van B&W zich om te beginnen buigen over het slechts verkennende onderzoeksrapport en de aanbevelingen. De vraag of er ook een kindcentrum gaat komen is ook nog niet beantwoord.

Later in april zal het onderwerp van de locatie besproken worden in de gemeenteraad die over de besluitvorming gaat. 

Of de nieuwe Cuneraschool kan komen op het terrein van Dijk en Duin wordt door de gemeente vooralsnog als niet als voor de hand liggend beschouwd. De grond daar moet immers gekocht worden wat het project veel kostbaarder zal maken. De locatie waar nu zo veel over te doen is al gemeente eigendom.

Bovendien is een onderwijsfunctie niet opgenomen in het huidige bestemmingsplan voor Dijk en Duin. Al geeft Ron de Haan wel aan dat dit bestemmingsplan destijds is opgesteld terwijl niet werd verwacht dat er 10 jaar later zoveel kinderen op het Dijk en Duin terrein zouden zijn komen wonen.

Foto: Dijk en Duin, Omroep Castricum.