Extra subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties

Extra subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties

REGIO - De provinciale subsidieregeling voor verduurzaming van sportaccommodaties is een groot succes. De 150.000 euro die de provincie begin 2021 beschikbaar stelde bleek onvoldoende om alle aanvragen te honoreren.

De provincie maakt daarom 350.000 euro extra vrij, om kleine fysieke besparings- en verduurzamingsmaatregelen voor sportaccommodaties mogelijk te maken.

Verenigingen kunnen maximaal € 10.000 aanvragen. Het toegekende subsidiebedrag mag maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen.

De subsidie komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.

Noord-Holland helpt met dit fonds inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding is in volle gang.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op:

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Economisch_Herstel_en_Duurzaamheidsfonds

foto: Omroep Castricum