Subsidie voor verduurzamen sportaccomodaties

REGIO - Sportverenigingen kunnen vanaf 1 maart subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor kleine besparings- en verduurzamingsmaatregelen aan hun sportaccommodatie.

 

Het geld is bedoeld voor de aanschaf van ledverlichting, zonnepanelen en het aanbrengen of verbeteren van isolatiemateriaal.

De provincie heeft € 150.000 vrijgemaakt voor de subsidieregeling. Verenigingen kunnen maximaal € 10.000 aanvragen.

Het toegekende subsidiebedrag mag maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Als de subsidieregeling een succes is, wordt deze in 2022 opnieuw opengesteld.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden in het loket op website www.noord-holland.nl.

foto: Omroep Castricum