Hoofd Jeugdopleiding blijft bij FC Castricum

CASTRICUM – Net als de trainers van de herenselectie heeft ook Hoofd Jeugdopleiding Lucas Kloprogge zijn contract bij FC Castricum verlengd.

 

Zo zijn in een vroeg stadium een aantal belangrijke posities binnen FC Castricum voor het volgende seizoen ingevuld.

Lucas Kloprogge heeft sinds de start van het seizoen 2019/2020 de functie van Hoofd Jeugdopleiding. Het jeugdbeleid van FC Castricum heeft als uitgangspunt dat alle jeugdleden met plezier kunnen voetballen op alle leeftijden en op alle niveaus.

Kloprogge draagt hier uiteraard graag zijn steentje aan bij. Echter op dit moment wordt er alleen getraind. Voor alle jeugdteams zijn er momenteel wekelijks drie trainingsmomenten.

De trainer heeft de intentie, om met zoveel mogelijk jonge zelf opgeleide trainers, de jeugd met veel plezier te laten voetballen bij FC Castricum.

Inmiddels is er samen met het Jeugdbestuur van FC Castricum een onderlinge eenheid gecreëerd, zodat aan de hand hiervan een stevige basis wordt gelegd om het jeugdvoetbal binnen FC Castricum verder te ontwikkelen.

foto: Lucas Kloprogge (links) tekent onder toeziend oog van bestuurslid Peter van Splunter de contractverlenging (aangeleverd)