Hospice dichterbij

Hospice dichterbij

CASTRICUM - al heel lang is er ook in gemeente Castricum een wens voor een hospice binnen de eigen leefomgeving.

Het college van B&W heeft nu een bestuursopdracht gegeven om daadwerkelijk tot realisatie te komen van een hospice op de gemeentegrond van Castricum.

Deze opdracht houdt samengevat in dat er een plan uitgewerkt gaat worden waarin alle aspecten die van belang zijn worden meegenomen. Inwoners krijgen daarin ook inspraak.

De locatie van vestiging waar momenteel over gesproken wordt is Dampegheest in Limmen.

Foto: Omroep Castricum.