Geen windmolens rond gemeente Castricum?

Geen windmolens rond gemeente Castricum?

CASTRICUM - de gemeente onderzoekt ook samen met de provincie diverse mogelijkheden en locaties om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de Regionale EnergieStrategie (RES) om te komen tot verduurzaming van energiebronnen op gemeentegrond.

Uit de inventarisatie tot nu toe blijkt dat er nagenoeg geen locaties zijn in het buitengebied van Castricum waar zonder bezwaar windmolens of grote zonneweides kunnen worden geplaatst.

Castricum wordt omgeven door natuurgebieden waarbij diverse voorwaarden zijn gesteld om deze te beschermen. Met name vogelgebieden zijn een belemmering.

Het laatste gebied dat nog in onderzoek is bevindt zich net boven Akersloot. De gemeente acht de kans echter niet groot dat daar een windmolen geplaatst mag worden.

Dat betekent dat Castricum zich voor de implementatie van het RES zal moeten concentreren op projecten die binnen de gemeentegrenzen kunnen worden gerealiseerd. Oftewel panelen plaatsen waarmee zonne-energie kan worden opgewekt.

Ook dit vraagt nader onderzoek. Bijvoorbeeld of aanleggen van de bekabeling die dat vraagt haalbaar en kosteneffectief is.

Foto: Omroep Castricum.