Besluitvorming nieuwe zwembad vordert

Besluitvorming nieuwe zwembad vordert

CASTRICUM - de gemeente heeft op 11 januari de (digitale) bijeenkomst gehouden met inwoners van Castricum over de voorgenomen plannen een nieuw zwembad te gaan bouwen.

Er zijn nog twee locaties ter keuze, beiden in de nabijheid van het Jac. P. Thijsse college en de sportcomplexen daar in de buurt.

De gemeente heeft samen met bureau Twynstra en Gudde alle voor- en nadelen van deze twee locaties op een rij gezet. Hierbij zijn bijvoorbeeld de gevolgen op de infrastructuur van de directe omgeving bestudeerd en zaken voortgekomen uit de burgerparticipatie.

Het college van B&W is voornemens op 26 januari hun voorkeurskeuze te noemen. Op 11 maart zal er een raadsbesluit genomen kunnen gaan worden. Daarna zal het proces van de aanbesteding en ontwerpfase kunnen worden gestart.

Het nieuwe zwembad zal modern zijn maar vooral doelmatig. Geschikt voor zowel recreanten als voor sportbeoefenaars en scholen. De locatie is ook uitnodigend voor inwoners van Heiloo en Uitgeest.

Foto: Triatlon in de Witte Brug 2019, Omroep Castricum.