Geen sociale huurwoningen

Geen sociale huurwoningen

CASTRICUM – Heeft de gemeente Castricum het schaamrood op de kaken vanwege het ontbreken van plannen voor het bouwen van sociale huurwoningen de komende twee jaar ? Maar wie moet dan rondlopen met dat schaamrood? Het college, de raadsleden, de ambtenarij of projectontwikkelaars? Dat wordt inderdaad moeilijk, we zijn er al jaren aan gewend,, dat deze groepen elkaar de schuld geven dat het bouwen van sociale woningbouw niet van de grond komt.

De afgelopen jaren waren er genoeg plannen voor woningbouw, waarin sociale huisvesting in mee werd genomen.
Maar door verstrekkende eisen vanuit de gemeenteraad werd het bouwen ervan zoveel duurder, dat medeontwikkelaar woningcorporatie Kennemer Wonen moest afhaken, omdat door die eisen appartementen buiten de sociale huurgrens vielen. Voorbeeld daarvan is het complex ‘Eerste kwartier’, naast het gemeentehuis.

 Ook bij het nog te ontwikkelen complex op de huidige plaats van zwembad " De Witte Brug" komt
vanwege de hoge eisen , niet in aanmerking voor sociale woningbouw.
Recentelijk werd ook het plan voor Zanderij-Noordoost voor een ‘Knarrenhof’, waar voor starters en senioren sociale woningbouw in zat, de grond in geboord vanwege andere politieke voorkeuren. Natuurlijk liggen er nog plannen
voor het Kaptein Kaas gebied en de Puikman, maar dat zal nog vele velen jaren duren, voordat daar de 
politieke discussie en daarmee samenhangende eisen uitsluitsel gaan geven. Daarbij is het aandeel sociale woningbouw in die
projecten minimaal, om het tekort te kunnen inlopen.

Intussen vergrijst het dorp Castricum, en trekken starters weg, ondanks prestatieafsprakenin van de vier Buch gemeenten, waarvan Castricum misschien ergens in de toekomst aan mee gaat doen, maar in ieder geval niet de komende twee jaar.!

Foto: omroep Castricum