Provincie investeert in regionale aanpak wonen

Provincie investeert in regionale aanpak wonen

REGIO - De provincie Noord-Holland stelt ruim € 2,5 miljoen beschikbaar aan de samenwerkende gemeenten voor het subsidiëren van projecten die voortvloeien uit de nieuwe regionale woonakkoorden voor de periode 2021 tot en met 2025.

 

Hierdoor verstevigt de samenwerking in regionaal verband en worden de urgente regiospecifieke opgaven rond wonen en bouwen opgepakt.

Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar specifieke woonbehoeften, het opzetten van een stimuleringstraject voor duurzaamheidsmaatregelen, een onderzoek naar bereikbaarheid van woningen of het aanstellen van een wooncoach voor senioren.

De naam van de nieuwe subsidieregeling is ‘Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden’.

foto: locatie voor flexwoningen Castricummer Werf