Smart Mobility draagt bij aan maatschappelijke opgaven

Smart Mobility draagt bij aan maatschappelijke opgaven

REGIO - Smart Mobility maatregelen kunnen bijdragen aan klimaatdoelen, bereikbare en duurzame steden, een bloeiende economie, een prettige en gezonde leefomgeving en een vitaal landelijk gebied.

 

Zo kunnen slimme technieken zorgen voor een betere bereikbaarheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het efficiënter omgaan met de ruimte, die steeds schaarser wordt.

De meest effectieve bijdrage van Smart Mobility maatregelen aan de klimaatdoelen is het afleggen van minder (auto)kilometers. Zo kan het verkeer beter doorrijden waardoor de uitstoot afneemt.

Slimme apps kunnen mensen stimuleren andere, duurzame vervoermiddelen te nemen, hun reis uit te stellen, thuis te werken of een andere route te nemen.

Om slim om te gaan met de beperkte ruimte in steden kan het delen of lenen van vervoersmiddelen zoals fietsen of (elektrische) auto’s een oplossing zijn.

De provincie werkt al jaren aan de inzet van slimme oplossingen om nu en in de toekomst slim, schoon en veilig te kunnen reizen. Hierbij zijn de mate waarin reizigers bereid zijn hun gedrag aan te passen van belang.

foto: Omroep Castricum