Provincie wil knelpunten energienetwerken aanpakken

Provincie wil knelpunten energienetwerken aanpakken

REGIO - Energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet.

 

Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. De provincie Noord-Holland wil samen met de netbeheerders de belangrijkste knelpunten aanpakken.

De provincie en netbeheerders gaan als eerste een aantal maatregelen uitvoeren, die op korte termijn sowieso moeten worden genomen om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten.

Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken. Het lokaal opwekken van warmte en elektriciteit, productie en transport van waterstof en het afvangen van CO2, vragen allemaal om stevige aanpassingen van de energie-infrastructuur.

Het ontwerp van een nieuw flexibel energiesysteem voor meerdere soorten energie, is een complexe opgave. Technologieën ontwikkelen zich razendsnel.

De provincie neemt als overheid de coördinatie voor de regio, over gemeentegrenzen heen. Behalve met de netbeheerders trekt zij daarbij op met gemeenten, rijk, energiegebruikers en elektriciteitopwekkers.

Dat doet zij ook bij de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Gedeputeerde Staten hebben daarom ook een waterstofstrategie opgesteld.

foto: Omroep Castricum