Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen

Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen

REGIO - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld.

 

Nieuw is dat 32 landschappen zijn aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen waar de provincie extra zuinig op is vanwege hun bijzondere eigenschappen en de waarde voor mens en dier.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Cees Loggen: “Noord-Hollanders willen graag woonruimte, maar ook een mooie groene leefomgeving behouden. Hierin de balans vinden is onze opdracht als provincie."

"We hebben dit vertaald naar regels in de omgevingsverordening. Wat nieuw is, is dat we grotere aaneengesloten landschappen op een eenduidige manier beschermen. Dit is in de plaats gekomen van het beschermen van allerlei gebieden met veel verschillende regels."

In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water.

De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw en windenergie mogelijk maken en tegelijk het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.

De nieuwe verordening gaat half november 2020 in.

foto: Omroep Castricum