Faunabeheerplan damherten goedgekeurd

Faunabeheerplan damherten goedgekeurd

REGIO - De provincie Noord-Holland is akkoord met het faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026.

 

De Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland legde het plan aan Gedeputeerde Staten voor. De natuur in dit gebied lijdt enorm onder de aanwezigheid van de grote populatie damherten. Daarnaast zorgen de dieren voor schade en overlast in de omgeving van de natuurgebieden.

Sinds de start van het beheer in 2016 is de sterke groei van de populatie gestopt en het aantal damherten afgenomen. De balans met de andere natuur in het duingebied, dat is aangemerkt als Natura 2000, is echter nog steeds verstoord.

Doordat de herten ook regelmatig de duingebieden verlaten, zorgen ze ook voor schade in het verkeer en aan landbouwgewassen.

Het beheerplan zet in op voortzetting van de al ingezette beheermaatregelen om alsnog de streefstand van 800 damherten in de komende paar jaar te bereiken.

Hiermee wordt een basis gelegd voor een beheersbare populatie damherten en het herstel van de biodiversiteit die nu nog onder druk staat door overbegrazing.

De FBE voert het faunabeleid van de provincie Noord-Holland uit. De FBE Noord-Holland bestaat uit uiteenlopende partijen, die grondeigenaar zijn of het jachtrecht hebben.

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt door ca. 2.175 jagers verenigd in 27
wildbeheereenheden (WBE).

foto: Ruud Maaskant