Nieuwe parkeernormen gemeente Castricum

Nieuwe parkeernormen gemeente Castricum

CASTRICUM - het onderwerp parkeernormen staat op de agenda van het raadsplein.

Iedere parkeerplaats die de gemeente aanlegt kost geld dat niet aan iets anders kan worden besteed.

De gemeente Castricum is voornemens over te gaan tot een nieuwe wijze van het toekennen van parkeerplaatsen.

In navolging van veel andere gemeenten kiest Castricum voor een methode waarmee de gemeente met veel meer flexibiliteit het aantal parkeerplaatsen kan afstemmen aan bepalen aan de actuele behoefte.

Castricum zal worden opgedeeld in schillen: centrum Castricum, schil Castricum, de andere kernen en het buitengebied. Per gebied wordt naar diverse zaken gekeken als het soort woningen, winkels, zorgaanbieders en de beschikbaarheid van openbaar vervoer. 

De nieuwe parkeernorm zal niet alleen voor parkeerplekken voor auto's gelden maar ook voor fietsen. Castricum is een gemeente waar veel gefietst wordt, en voor fietsparkeerplekken zal binnen de bandbreedte zoveel als mogelijk het maxium toegepast gaan worden.

Op de website van de gemeente is het plan in te zien. Groen Links heeft een amendement ingediend om ten alle tijden van een parkeerplaats een groenvoorziening te kunnen maken èn andersom. 

Het plan staat geagendeerd voor het raadsplein van 22 oktober. 

Foto: Omroep Castricum.