Klimaat: BUCH gemeenten kiezen voor gezamenlijke aanpak

Klimaat: BUCH gemeenten kiezen voor gezamenlijke aanpak

CASTRICUM - de gemeente Castricum is bezig met diverse plannen en maatregelen om de klimaatdoelen te kunnen halen.

De BUCH gemeenten gaan hierin samenwerken.

Er is rond een miljoen euro uitgetrokken. En er gaan 20fte deskundige medewerkers aangesteld worden die zich binnen de BUCH hier volledig mee gaan bezig houden.

Foto: Omroep Castricum.