Zonnepanelen op parkeerterreinen

REGIO - De provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam lanceren samen met Sobolt het platform 'Park the Sun'.

 

Veel parkeerterreinen in de provincie en Rotterdam kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie met zonnepanelen.

Door inzichtelijk te maken welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn, wordt de kans voor zonnepanelen op parkeerterreinen steeds groter.

Zowel de gemeente Rotterdam als de provincie Noord-Holland zien veel potentie in het overkappen van parkeerterreinen als vorm van duurzame energieopwekking.

In Noord-Holland worden samen met gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord opgesteld.

In gesprekken met onder meer 3000 inwoners kwam naar voren dat voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens de voorkeur uitging naar zonnepanelen op parkeerterreinen, grote daken en geluidsschermen.

Daarnaast werden bijvoorbeeld plekken aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen.  Inmiddels zijn de eerste solarcarports in Nederland operationeel in Bloemendaal en Rotterdam.

foto: zonnepanelen op parkeerterrein in Bloemendaal aan Zee (aangeleverd)