Stikstofmaatregelen kabinet onder de maat voor provincies

Stikstofmaatregelen kabinet onder de maat voor provincies

REGIO - Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Het wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal.

 

Ook de vrijstelling voor de bouw is hard nodig om de woningbouwopgave mede mogelijk te maken. Dit schept ruimte om de puzzel te kunnen leggen.

De oplossing van het stikstofprobleem ligt in een sterke natuur. Een sterke natuur zorgt voor minder knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen. Dit is een zaak van lange adem, want de natuur heeft hersteltijd nodig.

Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak van het kabinet nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel.

Het huidige pakket van maatregelen is omvangrijk, maar biedt zoals het er nu naar uitziet tot 2030 nog onvoldoende perspectief voor economische ontwikkeling en woningbouw in veel gebieden.

De provincies hebben in hun rol als bevoegd gezag voor vergunningen meer speelruimte nodig en pleiten daarom voor een aanvullend pakket aan maatregelen om meer ruimte te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten.

foto: Omroep Castricum