Online raadsspreekuur op 26 oktober

Online raadsspreekuur op 26 oktober

CASTRICUM - Vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties gaan graag in gesprek met inwoners. U kunt een verzoek doen, tegen een probleem aanlopen, een idee voorleggen of een voorstel presenteren.

 

Het Raadsspreekuur is elke 2 weken op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Op dit moment vindt het raadsspreekuur online plaats. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 26 oktober.

Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffie, telefoon 088 - 909 70 14 of 088 - 909 70 15, e-mail raadsgriffie@castricum.nl

Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.

foto: Omroep Castricum