Samenvatting webinar 'Samen Slimmer'

Samenvatting webinar 'Samen Slimmer'

REGIO - Ambitieuze doelen bereiken vereist focus en teamwerk, is de conclusie van de webinar 'Samen Slimmer' op 23 september.

 

Tijdens dit event spraken bestuurders van provincie Noord-Holland, PWN, HHNK en Bouwend Nederland over het spanningsveld tussen natuur en economie in het licht van complexe vraagstukken rondom stikstof, klimaatadaptatie en bodemdaling.

Ideeën en initiatieven om de economie te laten groeien en tegelijkertijd de natuur een zetje in de rug te geven was ook onderwerp van gesprek.

Zo komt er meer groen en water in de gebouwde omgeving. Deze toegevoegde natuur vermeerdert de waarde. En zo onstaan duurzame wijken die klimaatadaptief zijn en waar mensen blij en gelukkig van worden.

Ook bij bodemdaling kan de natuur te hulp schieten. Een mooi voorbeeld is een initiatief van agrariërs die samen met HHNK onderzoeken hoe met inzet van het natuurlijke watersysteem veenvorming gestimuleerd kan worden.

U kunt de gehele samenvatting van het webinar lezen op: www.pwn.nl.

foto: Omroep Castricum