Petitie tegen " Westroute "

CASTRICUM - Het onlangs opgerichte Comité ' Westroute Nee ' heeft een petitie online gezet. De ' Westroute ' is een riskant plan om een weg langs de spoorlijn aan te leggen richting Bakkum, om de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang van de Beverwijkerstraatweg te verbeteren.

 In de petitie wordt aangegeven dat dit plan heel veel bezwaren met zich meebrengt, omdat deze weg nieuw doorgaand verkeer zal aantrekken en leidt tot luchtvervuiling en geluidsoverlast. Door deze nieuwe barrière tussen Bakkum en Castricum ontstaan er gevaarlijke situaties voor de vele schoolgaande kinderen. Bovendien worden de ‘groene longen’ tussen Castricum en Bakkum,  extra aangetast, omdat zeker 40 grote bomen moeten worden verwijderd . De petitie wijst ook op een prima en voor veel automobilisten tijdbesparend alternatief: de route vanuit de IJmond via de A9/A22 en N203. In de petitie wordt de gemeente (dringend) gevraagd het plan voor de 'Westroute' niet in behandeling te nemen.

 De petitie ' Westroute Nee! ' is te vinden op de site Petities.nl

Afbeelding aangeleverd