Provincie wil meer diversiteit in eigen organisatie

Provincie wil meer diversiteit in eigen organisatie

REGIO - De provincie Noord-Holland onderneemt actie om meer diversiteit in haar personele samenstelling te realiseren.

 

Niet alleen vanwege de voorbeeldrol, maar vooral omdat diversiteit binnen een organisatie onontbeerlijk is voor een goede uitvoering van het werk.

In de afgelopen jaren zijn er diverse acties ondernomen. In het traineeprogramma van de provincie Noord-Holland heeft 20% van de nieuwe lichting een multiculturele achtergrond. Ook bij het invullen van stageplekken wordt ingezet op stagiaires met een multiculturele achtergrond.

Verder wordt in vacatureteksten verwezen naar inclusief werkgeverschap en wordt het streven naar diversiteit benoemd. Ook in film- en fotomateriaal rondom het werken bij de provincie wordt bewust gekozen voor diversiteit onder de mensen.

afbeelding: aangeleverd