Oktober is de jaarlijkse borstkankermaand

REGIO - Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een van de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Nederland uitvoert.

 

Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk ontdekken van deze ziekte.

Tijdens de borstkankermaand in oktober wordt ieder jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor borstkanker. Maar liefst één op de zeven vrouwen in Nederland krijgt met borstkanker te maken.

Het thema dit jaar is ‘Borstkanker heb je niet alleen’ met speciale aandacht voor de rol van naasten en de impact die de ziekte ook op hen heeft.

Jaarlijks krijgen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland de oproep om borstonderzoek te laten verrichten. Daar geven 1 miljoen vrouwen gehoor aan, die zich vervolgens laten onderzoeken op een van de 69 locaties in Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.