Natuurnetwerk moet in 2027 gerealiseerd zijn

Natuurnetwerk moet in 2027 gerealiseerd zijn

REGIO - Provincie Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zich verder kunnen verspreiden.

 

Het Noord-Hollandse natuurnetwerk is al voor 90% ingericht. Met het Rijk is afgesproken de resterende 5.600 hectare in 2027 af te ronden. Dat vraagt versnelling van de realisatie.

Dit gebeurt door te werken aan een optimale begrenzing van natuurgebieden, aan zorgvuldige gebiedsprocessen met eigenaren en belanghebbenden en vooral aan het beschikbaar krijgen van gronden voor de omzetting naar natuur.

Eigenaren en pachters van gronden die nodig zijn voor het natuurnetwerk komen in aanmerking voor een volledige schadeloosstelling van kosten. 

Met de schadeloosstelling blijft de grondeigenaar of pachter in dezelfde financiële positie bij het beschikbaar stellen van grond voor het Natuurnetwerk.

Het maakt daarbij niet uit of hij of zij kiest voor verhuizing naar agrarische gebieden, zelf natuur realiseert of grond verkoopt.

Deze uitgebreide schadeloosstelling wordt alleen ingezet in en nabij de kwetsbare natuurgebieden met de Natura 2000-status. Noord-Holland heeft 19 van deze gebieden.

foto: Omroep Castricum