Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Noord-Holland

REGIO - Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden.

 

Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit.

Daarom gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal tien nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 25 stations uitbreiden in Noord-Holland.

Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te blijven voldoen en huidige en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen.

foto: aangeleverd