Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

REGIO - Gedeputeerde Esther Rommel ondertekende vrijdag namens de provincie Noord-Holland de belofte van 'Alles is Gezondheid'. Hierin spreken 20 partijen af actief bij te dragen aan een groene gezonde omgeving.

 

Groen biedt veel voordelen. Het verbetert gelijktijdig de gezondheid, het vestigingsklimaat, de vastgoedwaarde, biodiversiteit en leefomgevingskwaliteit.

Ook is er steeds meer kennis over de waarde van natuur. In de praktijk wordt deze kennis via verschillende mooie initiatieven al toegepast.

"Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel", zei Rommel, die de bijeenkomst leidde. "Maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door de wetenschap en er zijn steeds meer mooie praktijkvoorbeelden. We gaan de waarde hiervan nóg beter uitdragen."

De 20 ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

foto: Omroep Castricum