Signalerings opleiding voor medewerkers van Zorgbalans

REGIO - De medewerkers huishoudelijke ondersteuning komen vaak als eerste bij cliënten over de vloer en merken daardoor als eerste dat een cliënt met dementie achteruitgaat en er problemen kunnen ontstaan.

 

Zij hebben hierdoor een belangrijke signaleringsfunctie. Daarom start Zorgbalans met het trainen van een eerste groep huishoudelijke medewerkers in de Sociale Benadering Dementie via het e-learning project 'het Is hier schoon genoeg'.

Naar schatting hebben in 2040 meer dan een half miljoen mensen in Nederland dementie. Een groot deel van deze mensen woont gewoon thuis, in de wijk.

Huishoudelijke medewerkers komen regelmatig bij een cliënt over de vloer, soms zelfs nog vaker dan een familielid.

Het trainen van deze medewerkers in het herkennen, signaleren en omgaan met dementie is daarom erg belangrijk.

Met bijna 3.600 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie.

Dat doen zij bij mensen thuis, in de ontmoetingscentra en woonzorglocaties.

Meer informatie: www.zorgbalans.nl.

foto: aangeleverd