Inwoners en ondernemers tevreden over hun gemeente

BUCH-GEMEENTEN - De uitkomsten van de grootschalige, landelijke Burger- en Ondernemerspeiling 2019 zijn bekend.

 

Hieruit blijkt dat inwoners en ondernemers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo over het algemeen iets meer tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeenten dan drie jaar geleden.

Het onderzoekt peilt hoe tevreden inwoners en ondernemers zijn over thema’s: de diensten die de gemeente levert, zorg en welzijn, de relatie met de gemeente en leefomgeving c.q. ondernemersklimaat.

De BUCH-gemeenten namen daaraan gezamenlijk deel, vanuit de BUCH-Werkorganisatie. De rapportcijfers kwamen in het algemeen uit op het landelijke gemiddelde.

De afgelopen twee jaren zette de BUCH-Werkorganisatie in op een betere dienstverlening via de balie, telefoon, post, e-mail, de website en via social media.

Door betere onderlinge afstemming kan de werkorganisatie vragen, verzoeken, voorstellen etc. sneller en efficiënter beantwoorden en informatie ook gerichter uitzetten.

De Burger- en Ondernemerspeiling 2019 maakt deel uit van het landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Het onderzoek bestaat uit een reeks van drie onderzoeken (2016, 2019, 2021).

Respondenten komen uit de steekproef van 2.000 inwoners per gemeente en alle ondernemers uit de vier gemeenten.

De ambitie is dat de vier gemeenten in 2021 net zo hoog scoren als de hoogst scorende BUCH-gemeente in 2016.

Op 25 september worden de resultaten aan de vier gemeenteraden gepresenteerd en toegelicht. De onderzoeksresultaten worden in oktober gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.