Gemeentelijke belastingen vanaf 1 januari naar Cocensus

REGIO - Vanaf volgend jaar ontvangt u geen bericht meer van de gemeente Castricum over de gemeentelijke belastingen, maar van Cocensus.

Concensus verzorgt vanaf 1 januari 2020 de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen, zoals: de OZB, toeristenbelasting, graf- en begraafrechten en rioolheffing. U kunt voortaan bij Concensus terecht met uw vragen en eventuele bezwaren.

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling. Naast de BUCH gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo nemen nog eens 14 Noord-Hollandse gemeenten deel aan deze regeling.

Het gemeentelijk team belastingen heeft lang gedraaid met een minimum aan capaciteit. Dit maakte belangrijke processen kwetsbaar en meer mensen aannemen werd te duur.

Binnen het samenwerkingsverband kan door de bundeling van krachten efficiënter gewerkt worden en is de continuïteit van de bezetting altijd gewaarborgd.

De huidige medewerkers van de BUCH die het werk nu doen, gaan mee naar Cocensus. De kwaliteit die binnen de gemeente is opgedaan gaat dus niet verloren maar wordt verder ingezet bij Cocensus.

Het beleid blijft gewoon bij de gemeente. De gemeenteraad blijft dus eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de belastingen in de eigen gemeente.

De gemeenteraden zijn unaniem tot het besluit gekomen om zich aan te sluiten bij Cocensus.