Geef uw mening over de Begroting 2020

CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroting voor 2020.

Donderdagavond 3 oktober aanstaande kunt u vanaf 21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad hoort graag van u, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum is dit dus een belangrijk moment.

U kunt de begroting vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 3 oktober 2019.

De gemeenteraad van Castricum behandelt hierna de begroting voor 2020 op 31 oktober 2019 en besluit hierover op 7 november 2019. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2020 wordt besteed.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie Vera Hornstra, telefoon: 088-90 97 015 of Rosanne Slootweg, telefoon: 088-9097014. Mailen kan ook via: raadsgriffie@castricum.nl