Hoe deed Castricum het in 2018?

REGIO - De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.

 

Het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente. De scores zijn verdeeld in adequaat, redelijk adequaat en niet adequaat.

Financieel Toezicht: de financiële positie van de gemeente Castricum en gemeenschappelijke regelingen zijn adequaat.

Informatiebeheer: het informatie en archiefbeheer van de gemeente Castricum is redelijk adequaat.

Omgeving: het toezicht en de handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening van de gemeente Castricum zijn adequaat.

Verblijfsgerechtigden: tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden in de gemeente Castricum is redelijk adequaat

Naast de 4 onderwerpen waar de provincie jaarlijks over rapporteert zijn er 3 thema’s geselecteerd waar de provincie apart onderzoek naar doet. Dat zijn:

- illegale bewoning op recreatieterreinen,
- brandveiligheid in zorginstellingen
- en roestvaststaal in zwembaden.

Doel is om de huidige situatie en de manier van handhaving in kaart te brengen. Op basis van de conclusies kan vervolgens worden bepaald of er acties er nodig zijn zodat de gemeente de uitvoering van haar taken op deze terreinen beter oppakt.

Meer informatie: www.noord-holland.nl