Steuntje in de rug voor regionale cultuur

Steuntje in de rug voor regionale cultuur

REGIO - De provincie Noord-Holland zet zich in voor een toegankelijk cultureel aanbod met voldoende diversiteit.

 

Om dat te bereiken is het van belang dat gemeenten en culturele instellingen samenwerken. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.

Een breed en divers cultureel aanbod maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Dit is goed voor de leefbaarheid van de regio en de recreatieve aantrekkingskracht.

Gemeenten en culturele instellingen hebben hierin een belangrijke taak. De provinciale subsidieregeling geeft ze daarbij een steuntje in de rug.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen of uitvoeren van hun regionaal cultureel actieplan. Nieuw dit jaar is dat ook culturele instellingen subsidie mogen aanvragen.

Dat kan voor activiteiten die het culturele aanbod verrijken, een groter publiek aanspreken of voor het delen van kennis en expertise.

Daarnaast is het van belang dat de aanvraag wordt gedaan namens minimaal 2 andere gemeenten of instellingen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000.

Meer over de regeling is te vinden in het Subsidieloket op de site www.noord-holland.nl onder ‘Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019’.

Aanvragen kunnen tot 15 oktober 2019 worden ingediend.