Woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

REGIO - De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien.

 

Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners.

De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing. Dit blijkt uit de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040.

Heel Noord-Holland groeit de komende jaren verder. De grootste groei tot 2040 is vooral waarneembaar in en rondom Amsterdam.

Alleen in Den Helder en Texel daalt het aantal huishoudens. De waarneembare groei heeft verschillende oorzaken.

Het aantal mensen dat zich vestigt uit het buitenland is groter dan het aantal inwoners dat vertrekt en het aantal geboren baby’s overtreft het aantal sterfgevallen.

Het aantal inwoners stijgt met 390.000 en het aantal huishoudens neemt toe met 214.000. Dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 202.000 woningen.

Het gaat vooral om starters die op zoek zijn omdat een groot deel van de huishoudens al een woning of woonruimte heeft.