Wereld Alzheimerdag 2019

CASTRICUM - het thema is dit jaar 'Samen bewegen'.

Op 21 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. 

Het thema is dit jaar Bewegen. Dit kan de kwaliteit van leven van mensen met dementie vergroten en het is leuk om samen te doen.

De Keten dementie van de regio Midden-Kennemerland waaronder die van Castricum organiseert van 16 tot en met 20 september diverse activiteiten voor mensen met dementie, hun naasten en eenieder die geïnteresseerd is.

Een overzicht vindt u op de website van de afdeling Midden-kennemerland van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland.