CALorie en Transitie Castricum in de Trouw Duurzame Top 100

CASTRICUM - deze lijst is over burgers die zelf een duurzaam initiatief hebben opgezet.

Transitie Castricum en CALorie Energie zijn Castricumse burgerinitiatieven. Beiden hebben de Duurzame Top 100 gehaald.

Negen jaar geleden werd in de CAL (Castricum, Akersloot, Limmen) gemeentes CALorie opgericht, een energiecoöperatie van bewoners, zonder winstoogmerk.

Zij heeft drie speerpunten: isoleren, opwekken en bewustwording. Het ledental van de vereniging is gestegen naar 700. 

Ook negen jaar geleden werd in Castricum Transitie Castricum opgericht, een gezelschap van actieve burgers op een divers aantal onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid en sociale ontwikkelingen.

Transitie Castricum houdt ondermeer het Transitie Café en het Soep Café, en heeft een Transitie Academie Castricum opgericht. Hun nieuwsbrief heeft nu al 325 abonnees. .

CALorie en Transitie Castricum zijn al snel gaan samenwerken. 

Op 10 oktober wordt de lijst door Trouw gepresenteerd.

Foto's aangeleverd: een bijeenkomst van CALorie, en het Soep Café.