Plannen voor de Zanderij

Plannen voor de Zanderij

CASTRICUM - op 19 september krijgt de gemeenteraad presentaties over plannen voor woningbouw in het gebied ten westen van het station.

Dit in het kader van de aanloop naar Ruimtelijk Kader Zanderij Zuid

Locatie Puikman:

BMB Ontwikkeling BV heeft een principeverzoek gedaan om drie appartementsgebouwen te bouwen met in totaal 91 appartementen. Hiervan worden 27 woningen ‘sociaal’; 30% van het totaal. 

Locatie Kaptein Kaas:

De plannen hier gaan over de bouw van 99 woningen, waarvan 26 in de sociale sector. Initiatiefnemers voor de ontwikkeling zijn het bedrijf Kaptein Kaas en de acht andere grondeigenaren.

Na de informatieavond kan de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader vaststellen.

De bijeenkomst is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Foto: achterzijde van het station, foto Omroep