De cijfers

De cijfers

REGIO - de provincie Noord-Holland heeft de jaarlijkse Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland uitgebracht.

Om inzicht te geven in de ontwikkelingen in Noord-Holland publiceert de provincie jaarlijks de actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

In de Monitor geeft de provincie onder andere inzicht in de groei van de bevolking, de werkloosheid en leerlingenaantallen.

Het overzicht laat bijvoorbeeld zien dat Noord-Holland in 2018 een recordaantal van 1.581.000 banen telde. 

Ook is er een apart rapport verschenen over de prognose van de bevolkingsgroei in Noord-Holland.

Zie verder  www.noord-holland.nl

Foto: vakantiedrukte op het strand van Castricum, Omroep