Innovatiefonds Noord-Holland viert eerste verjaardag

REGIO - Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds de zomer van 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. In een jaar tijd is aan 13 projecten ruim € 3.500.000,- uitgeleend.

 

Het Innovatiefonds richt zich op het verstrekken van leningen tijdens de zogenoemde proef-of-conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces in het midden- en kleinbedrijf.

In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier gezet dat nog in de praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De praktijk wijst uit dat traditionele financiers in deze vroege fase huiverig zijn om te investeren.

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en start-ups kunnen op www.innovatiefondsnoordholland.nl een quickscan invullen.

Als het project aan de voorwaarden voldoet kan het project worden ingediend. Een onafhankelijke commissie zal de aanvraag vervolgens beoordelen. De omvang van de lening is minimaal €50.000 en maximaal € 300.000.

Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en de gezondheidszorg.

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.